Ние искаме да обучим способни лидери, да предадем нови идеи и да стимулираме създаването на нови църкви.